Nemate nalog? Registrujte se


"Vaš katalog" je namenjen oglašivačima (firmama, organizacijama kao i privatnim osobama) koje prodaju više artikala u isto vreme.

Otvaranjem kataloga, stičete mogucnost da lakše administrirate Vaše oglase (lakše postavljate, brišete i menjate oglase), da postavite Vaš logo i da opišete ukratko o Vama.

Pogledajte dole primere kataloga nekih od naših oglašivača (kliknite na logo ili link).